Projecten en activiteiten 

Nieuwbouw

Renovatie en bestaande bouw

Duurzame energie

Materiaal en productontwikkeling

Ventilatie en gezondheid

 Beleidsstudies Haalbaarheidsstudies en instrumenten

 Norm Commissies en werkgroepen

Europese samenwerking